Người chơi bóng chuyền được tuyển dụng vào trường đại học

Nếu bạn hoặc con bạn đang nghĩ đến việc chơi bóng chuyền ở trường đại học, bạn có thể muốn xem xét sử dụng dịch vụ của một trang web tuyển dụng trực tuyến.

Các nhà tuyển dụng trực tuyến đã phát triển các trang web kết nối các vận động viên trung học muốn chơi bóng chuyền ở trường đại học với các huấn luyện viên đại học đang tìm cách tuyển dụng cầu thủ. Một trang web điển hình sẽ giúp bạn tạo và đăng hồ sơ vận động viên của mình và nó sẽ cung cấp hồ sơ của bạn cho các huấn luyện viên đại học và nhà tuyển dụng. Bạn có thể sử dụng trang web để theo dõi những huấn luyện viên nào đã xem hồ sơ vận động viên của bạn.

Hầu hết các trang web tuyển dụng có xu hướng tập trung vào các môn thể thao chính, chẳng hạn như bóng đá, bóng rổ và bóng chày; vì vậy bạn cần sử dụng inter milan vs atalanta các trang web đặc biệt phục vụ cho các môn thể thao “nhỏ hơn” như bóng chuyền. Tuyển thủ bóng chuyền điển hình cũng sẽ tìm kiếm một địa điểm phục vụ cho các đội câu lạc bộ ngoài các trường trung học.

Thông thường, một trang web tuyển dụng có các phần riêng biệt cho các nhóm riêng biệt:

Vận động viên

* Tạo hồ sơ để tiếp thị dữ liệu thể chất và khả năng của bạn cho các huấn luyện viên đại học

* Nghiên cứu học bổng thể thao và tiêu chuẩn học tập đại học

* Tìm chương trình đại học phù hợp với bạn

Bố mẹ

* Tìm hiểu về quy trình tuyển dụng và tuyển sinh đại học

* Giúp vận động viên của bạn tạo và cập nhật hồ sơ của họ

* Xem xét hồ sơ và đọc lời khuyên từ các vận động viên được tuyển chọn thành công

Huấn luyện viên

* Khuyến khích các vận động viên của bạn đăng ký và tạo hồ sơ

* Xem lại hồ sơ vận động viên thông qua phần “Đội”

* Viết thư giới thiệu cho các huấn luyện viên đại học cho các vận động viên của bạn

Huấn luyện viên đại học

* Tiếp thị chương trình của bạn cho hơn 28.000 vận động viên

* Đánh giá các vận động viên đáp ứng tiêu chí của chương trình của bạn

* Tìm kiếm và tìm các vận động viên đã bị bỏ lỡ bởi các phương pháp tuyển dụng thông thường của bạn

Ngoài việc giúp bạn thông báo sự quan tâm của mình cho một huấn luyện viên đại học cụ thể, một trang web tốt cũng sẽ lưu giữ danh sách tất cả các trường bạn quan tâm. Danh sách bao gồm hồ sơ của mỗi trường và thông tin thể thao cũng như tên và thông tin liên hệ của các huấn luyện viên bóng chuyền. Bạn có thể sử dụng trang web để gửi e-mail cho các huấn luyện viên và bạn có thể theo dõi các dữ liệu quan trọng khi bạn tiến bộ thông qua tìm kiếm tuyển dụng của mình.